about

TRALLA! Móra La Nova, Spain

TRALLA! neix a finals del 2010 on cuatre vells adolescents li peguen al hardcore-punk. Rabia, intensitat i actitut

contact / help

Contact TRALLA!

Streaming and
Download help